info@veloalanya.com
+905323365646

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI: www.veloalanya.com
Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirisiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. “www.veloalanya.com” bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.
1. Ticari Markalar, Fikri Mülkiyet, Telif Hakları
www.veloalanya.com sitesinin tüm hakları Velo Alanya Cycling’e aittir. Bu web sayfalarında yayımlanan içerikler (örneğin yazılım, ürünler, logolar, v.s. gibi ticari markalar, bilgiler, raporlar, resimler ve grafikler), ulusal ve uluslar arası kanunlar ve uluslar arası sözleşmeler ile korunmaktadır.

Kullanıcı Website dahilinde bulunan ürünleri, bigileri, her türlü veritabanını, resimleri, metinleri, ikonları, görsel ve işitsel vesair imgeleri, video klipleri, dosyaları, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile , tasarımları, katalogları ve listeleri kısmen ya da tamamen çoğaltamayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, online ya da diğer bir yöntem kullanılmak suretiyle göndermeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, VeloAlanya ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Sitede yer alan her türlü bilgi ve materyal;

Site’nin tamamı ya da bir bölümü revize edilerek, ekleme yapılarak ya da bir kısmı değiştirilerek farklı bir biçimde kullanılamaz.

Site’den alınabilecek her türlü bilgi (yazılı ya da görsel) rahatlıkla görülebilecek büyüklükte “© 2014, www.veloalanya.com, Tüm Hakları Saklıdır” ifadesi eklenmeden kullanılamaz.

Sitede yer alan ifadeler içerisindeki 3. kişi ya da kurumlara ait tescilli marka, hizmet, logo vb. uyarılar ve ayraçlar, siteden alıntı yapıldığında kaldırılamaz.
2. Kullanım Koşullarının Değiştirilmesi
www.veloalanya.com’un herhangi bir sebep göstermeksizin ve önce veya sonra ihbarda bulunmaksızın bu kullanım koşullarını değiştirme, ilavede bulunma veya yenileme hakkı saklıdır. Bu sayfalarda, mevcut ve güncellenmiş versiyon bulunmaktadır. Bu web sayfalarının kullanılması ile kullanıcı, mevcut versiyon ile sınırlandırılmış olduğunu kabul eder.
3. Üçüncü Parti Sitelere Verilen Bağlantılara (Linklere) Dair
www.veloalanya.com, sitesinde direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. Bu bağlantıların amacı bilgi vermek ya da reklamdır. Kullanıcı, site üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde www.veloalanya.com’un hiçbir kontrolü olmadığı için, www.veloalanya.com’un linklerinin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca www.veloalanya.com’un böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.
4. Kullanıcı Bilgileri Hakkında
www.veloalanya.com sitesinde; kullanıcıların dolduracakları talep ve rezervasyon formlarının yer aldığı bölümler yer almaktadır. Bu bölümlerin doldurulması esnasında kullanıcıların küfür, tehdit, tahrik, rahatsız edici sözleri ve kanuna aykırı içerikler kullanma ve başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar verme hakları yoktur. Ayrıca bu formların kopyalanarak kullanılmaları veya yeniden üretilmek amacıyla örnek olarak kullanılmaları yasaktır. Kullanıcılarının bu sayfaları kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.
5. Hak ve Sorumluluklar
www.veloalanya.com sitesine bulunan içerikler sürekli kontrol edilmekte ve güncellenmektedir. Ancak, www.veloalanya.com ve sahibi Velo Alanya Cycling site içeriğindeki bilgi ve fiyat hatalarından sorumlu tutulamaz, sayfalarında her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı www.veloalanya.com sitesi ve sahibi Velo Alanya Cycling’e sorumluluk yüklenemez.

www.veloalanya.com sitesinin tüm kullanım ve içerik hakları saklıdır. Sitenin tüm hakları, sahibi olan firma Velo Alanya Cycling’e aittir. İzinsiz kullanımı kanunlarla yasaklanmıştır.

WEBSITE TERMS OF USE: www.veloalanya.com
Please read this contract carefully before accessing or using the site. By accessing the Site or using the Site, you agree to be bound by the terms and conditions set forth below. If you do not wish to be bound by these terms and conditions, you may not access the site or use the site, and you should stop use immediately if you start using it. “Www.veloalanya.com” may amend this agreement at any time and such amendments shall take effect immediately upon placing the amended contract on the site. You agree to periodically review the contract in order to be aware of these changes, and will have access to your continued access to the site or your continued use of the site will mean that you agree strictly to the amended contract.
1. Trademarks, Intellectual Property, Copyrights
All rights of www.veloalanya.com site belongs to Velo Alanya Cycling. The content (eg, trademarks, information, reports, pictures and graphics such as software, products, logos, etc.) published on these web pages is protected by national and international laws and international contracts.

The User is not responsible for any products, images, texts, icons, audio and visual images, video clips, files, websites, html codes and other codes of software-codes etc. That you will not reproduce, distribute, distribute, process, or transmit in whole or in part the designs, catalogs or lists, using any online or other method, nor directly or indirectly, with these actions or in any other way, with VeloAlanya; .

Any information or material contained on the Site;

All or part of the Site may not be used in a different form by revising, adding or modifying a portion.

Any information (written or visual) that can be obtained from the site can not be used without adding the “© 2014, www.veloalanya.com, All Rights Reserved” statement, which can be easily seen.

Registered trademark, service, logo, etc. belonging to 3rd persons or institutions in the expressions on the site. Warnings and separators can not be removed when quoted on the site.
2. Modification of Terms of Use
Www.veloalanya.com reserves the right to change, add to or renew these terms of use without prior notice or without prior notice. These pages have the recent and updated versions. By using these web pages, the user is assumed to be limited to the current version.
3. Links to Third Party Sites (Links)
Www.veloalanya.com may be linked directly or indirectly to other sites in the site. The purpose of these links provide information or ads. The User acknowledges that www.veloalanya.com is not responsible for the availability of the web sites or resources indicated by the links of www.veloalanya.com and that no content, materials, Advertisements, products, or other materials. The user also warrants that www.veloalanya.com will not be liable for any damages or claims arising out of or relating to any content, goods or services available on or through any such website or resource, or for allegedly caused or caused by or in connection with their use Or liability for any loss or damage arising out of or in connection with the use of this website.
4. About User Information
Www.veloalanya.com site; There are sections where demand and reservation forms are filled in by the users. During the filling of these sections, users are not allowed to use any content that is offensive, threatening, provocative, offensive, or unlawful and does not infringe on the legal or personal rights of others. In addition, copying these forms for use or reproduction as an example for the prohibition. Users do not have the right to sell a product or service using these pages, to advertise for commercial purposes, or to engage in similar commercial behavior.
5. Rights and Responsibilities
The contents of www.veloalanya.com are constantly checked and updated. However, www.veloalanya.com and its owner, Velo Alanya Cycling can not be held responsible for information and price errors in the site, and can make any changes or renewal of the pages as requested. Velo Alanya Cycling can not be held responsible for any reservation, sale or information error that may arise due to these changes.

All usage and content rights of www.veloalanya.com site are reserved. All rights of the site belong to the owner company Velo Alanya Cycling. Unauthorized use is prohibited by law

porno izle
porno izle
porno izle